ความปลอดภัยจากอัคคีภัย หอพัก ม.รังสิตมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

หอพัก ม.รังสิตหอพัก ม.รังสิตความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเสมอ แต่สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอาคารที่สร้างขึ้นเมื่อกว่ายี่สิบปีที่แล้วอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ด้านอัคคีภัยในปัจจุบัน ไม่มีที่ไหนจะสำคัญไปกว่าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย หลายแห่งมีอาคารที่สร้างขึ้นเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้ว การปกป้องเยาวชนของประเทศไม่ได้หมายความถึงเสมอไป แต่เป็นการพิสูจน์ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงทุกปี

หอพัก ม.รังสิตปัญหาหลักประการหนึ่งเกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้ที่แฝงอยู่และที่อาจเกิดขึ้นในวิทยาเขตของโรงเรียนเกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยและหอพัก โครงสร้างเหล่านี้จำนวนมากซึ่งสร้างขึ้นเมื่อกว่าสามสิบปีที่แล้วไม่ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงรหัสไฟในปัจจุบัน สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้หลายแห่งอาศัยการใช้แร่ใยหินเพื่อช่วยต่อสู้กับภัยคุกคามจากไฟไหม้ เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากแร่ใยหิน วัสดุใยหินจึงถูกนำออกและแทนที่ด้วยวัสดุก่อสร้างที่ปลอดภัยกว่า หอพัก ม.รังสิตการทำเช่นนี้ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างกว้างขวาง บันไดเปิด การไม่มีที่กั้นไฟ และการไม่มีเครื่องดูดควันหรือไฟ เป็นเพียงส่วนเล็กๆ น้อยๆ ของลักษณะที่ทำให้หมดอำนาจในหอพักเก่า ภราดรภาพและชมรมในมหาวิทยาลัยมักมีจุดอ่อนที่คล้ายคลึงกัน

หอพัก ม.รังสิตการพิจารณาปัญหาร้ายแรงอีกประการหนึ่ง แม้ว่าจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า แต่ก็ส่งผลกระทบต่อบุคคลเหล่านั้นที่ต้องนั่งรถเข็น มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยได้เพิ่มลิฟต์ในอาคารเก่าหลายแห่งเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการเข้าถึงข้อมูล หอพัก ม.รังสิตราคาถูกแม้ว่าวิธีนี้จะทำให้เก้าอี้รถเข็นเข้าถึงทุกชั้นของอาคารได้ แต่ในกรณีที่ลิฟต์ดับเพลิงถูกปิดใช้งาน เห็นได้ชัดว่าผลของไฟไหม้ในอาคารเหล่านี้สามารถคาดเดาได้ง่ายโดยไม่ต้องรวมพื้นที่ของการช่วยเหลือกู้ภัยสำหรับการเข้าถึงเก้าอี้รถเข็น

This entry was posted in หอพัก ม.รังสิต. Bookmark the permalink.

Comments are closed.