Category Archives: sme

sme การตัดสินใจเลือกระหว่างสถานที่จัดเก็บ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจำนวนพนักงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่อื่น ๆ ซึ่งมักจะอยู่ในช่วงพนักงานสูงสุด 250 คน อย่างไรก็ตาม sme โดยรวมมีพนักงานจำนวนมากขึ้นและเป็นคนที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคลื่อนนวัตกรรมและส่งเสริมการแข่งขันเพื่อปรับปรุง ด้วยขนาดที่ค่อนข้างเล็กการตัดสินใจเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลจึงเป็นเรื่องยาก การเช่าโกดังเพื่อเก็บสิ่งของจะส่งผลให้มีพื้นที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่สิ้นเปลืองทรัพยากร มี sme มากขึ้นเรื่อย ๆ ที่เปลี่ยนไปใช้ที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในมุมมองของราคาเช่าคลังสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงการเช่าคลังสินค้าเต็มรูปแบบนั้นไม่สมเหตุสมผลสำหรับ sme นอกจากนี้ยังไม่มีการรับประกันว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ในเวลาใดก็ตามในอีกไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตยูโรโซน คลังสินค้าปกติจะต้องมีการเซ็นสัญญาแบบยาวซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 3 ปี นั่นหมายความว่า sme จะต้องมีภาระผูกพันในการเก็บรักษาเป็นเวลานานแม้ว่าเศรษฐกิจจะแย่ลง สิ่งนี้จะส่งผลเสียต่อผลกำไรของ บริษัท อย่างแน่นอน การจัดเก็บด้วยตนเองในอีกด้านหนึ่งจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนก่อนที่จะยุติการเช่า ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ sme สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่สำคัญแทนสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่เพียงแค่นั้นโกดังเก็บสินค้าแบบดั้งเดิมก็ไม่สามารถให้พนักงานเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง นี่หมายความว่าพนักงานไม่สามารถเข้าถึงรายการหลังจากเวลาทำการและอาจมีผลเสียต่อ sme โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าสามารถขอรายการในนาทีสุดท้าย การจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองจะแตกต่างกันในกรณีนี้ บริษัทจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองให้การเข้าถึงลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงและนี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าของพวกเขาสามารถขอรายการในนาทีสุดท้ายและต้องการพวกเขาอย่างเร่งด่วน การจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองจะแตกต่างกันในกรณีนี้บริษัทจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองให้การเข้าถึงลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงและนี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าของพวกเขาสามารถขอรายการในนาทีสุดท้ายและต้องการพวกเขาอย่างเร่งด่วน การจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองจะแตกต่างกันในกรณีนี้ บริษัทจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองให้การเข้าถึงลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงและนี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง อุปกรณ์ที่ได้รับจากสัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกเป็นข้อมูลทางการเงินเพียงอย่างเดียวในงบดุลและไม่ใช่ความรับผิดที่เหมาะสม สิ่งนี้อาจทำให้ธุรกิจของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนและลดต้นทุนของสินเชื่อธนาคาร … Continue reading

Posted in sme | Comments Off on sme การตัดสินใจเลือกระหว่างสถานที่จัดเก็บ