Category Archives: อุปกรณ์ไฟฟ้า

การทดสอบและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้

การทดสอบและการติดแท็กของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้เป็นวิธีที่ปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และปลอดภัยที่จะใช้โดยไม่มีข้อผิดพลาดมันอาจมีราคาไม่แพงโดยเฉพาะถ้าคุณเอาอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของคุณไปด้วยในเวลาเดียวกันการรายงานระบบสมุดบันทึกสามารถใช้เพื่อดำเนินการต่อกับการติดแท็กอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำทุก 3 เดือนบริษัทผู้ทดสอบควรกรอกแท็กให้ครบถ้วนและควรรวมชื่อของช่างและบริษัทของช่างรวมถึง วันที่ทดสอบและวันที่ทดสอบอีกครั้งสถานการณ์การทำงานทั้งหมดแตกต่างกันและความสม่ำเสมอของการทดสอบขึ้นอยู่กับความหยาบของสภาพแวดล้อมอาจมีสภาพแวดล้อมหลายแห่งในที่ทำงานเดียวซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างอาจต้องผ่านการทดสอบใหม่ในระยะเวลา 3 เดือนหากสภาพแวดล้อมมีความขรุขระอย่างไรก็ตามหากสภาพแวดล้อมมีความเสียหายน้อยลงเนื่องจากมีผลต่อตัวเครื่องวันที่ทดสอบซ้ำอาจขยายช่วงไปเป็นช่วงเวลาใดก็ได้นานถึง 5 ปี ดังนั้นสิ่งที่จะต้องมีการทดสอบและติดแท็กเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นสิ่งที่จะต้องมีการทดสอบและติดแท็กเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ในธุรกิจและมีสายไฟที่ยืดหยุ่นซึ่งเสียบเข้ากับจุดไฟมาตรฐาน 240V เฟสเดียวหรือปลั๊กไฟ 3 เฟส 415V จำเป็นต้องได้รับการทดสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้รวมถึงอะไรจากการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับการรื้ออุปกรณ์ก่อน ซึ่งหมายถึงการแยกส่วนต่าง ๆ ของมันรวมถึงชิ้นส่วนโลหะ, สาย, ชิป, พลาสติกและอื่น ๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วมีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อให้กระบวนการนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อคนงาน อย่างไรก็ตามในประเทศกำลังพัฒนาขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ดีสำหรับคนงานนอกจากนี้ยังมีระบบอัตโนมัติที่สามารถใช้แยกชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และนำไปประมวลผลเพื่อการรีไซเคิลต่อไป ตะกั่วที่ได้รับสามารถขายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในแบตเตอรี่รถยนต์หรือโรงกลั่นเพื่อการทำให้บริสุทธิ์ ในทำนองเดียวกันโลหะอื่น ๆ เช่นแคดเมียมทองแดงและทองคำสามารถขายให้โรงถลุงเพื่อการแปรรูปต่อไป เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ในสถานที่ทำงานที่มีน้ำหนัก เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ในสถานที่ทำงานที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 16 กก. หรือมีน้ำหนักเกิน 16 กก. … Continue reading

Posted in อุปกรณ์ไฟฟ้า | Comments Off on การทดสอบและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้